Logo Header Logo Header

Bewakingscamera aangeven

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer daarvan op de hoogte brengen. Op de website van de Commissie kunt u een elektronische aangifteprocedure doorlopen. U moet de camera aangeven ten laatste op de dag voor u hem in gebruik neemt.

Voor een niet-besloten plaats heeft u bijkomend een positief advies van de betrokken gemeenteraad en korpschef van de politiezone nodig.

Er is één situatie waarin u geen aangifte hoeft te doen: als u de camera plaatst in uw eigen woning.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Website : http://www.privacycommission.be
Hoogstraat 139
1000 Brussel
België
Vast : 02 213 85 40
Fax : 02 213 85 65
Vast : 02 213 85 98
E-mail commission@privacycommission.be

Meldingsplicht camerabewaking aan de gefilmde personen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen :

Niet-besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)

Besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in :

  • Publiek toegankelijk : bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. : winkel,…)
  • Publiek ontoegankelijk : uitsluitend besteld voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …)

Welk formaat op welke plaats?

Plaats Voorbeelden Formaat / Materiaal
Niet-besloten plaats  Openbare weg  Plaat 400x600 mm

 Belosten plaats
Publiek toegankelijk
Niet afgebakend door 
onroerend bouwwerk

Oprit Parking 

Plaat 400x600 mm 

Besloten plaats 
Wel afgebakend door
onroerend bouwwerk
Toegangsdeur winkel 

Plaat 200x300 mm 
Sticker 200x300 mm

Besloten plaats
Niet publiek toegankelijk

Privéwoning
Magazijn van uw winkel
Personeelsingang

Sticker 100x150 mm 

 Waar moet ik een pictogram hangen?

Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
Dit wil zeggen : aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.

Waar kan ik deze pictogrammen bestellen?

U kan deze pictogrammen bestellen bij ons (vraag uw bestelbon via contact)

Contact

Evenbroekveld 9

9420 Erpe-Mere

Tel: 053/41.71.72

Fax: 053/41.71.74

Mail: info@cobra-technology.be

Wettelijke Info

IBZ-erkenning:
20 1455 03

Certifiëring:
INCERT B - 1655/a

Ondernemingsnummer:
BE0877.775.566