Logo Header Logo Header

Bewakingscamera aangeven

Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera’s is beschikbaar

Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw bewakingscamera’s te worden aangegeven bij de politiediensten.

Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera's zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Vanaf vandaag moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt (www.aangiftecamera.be).

Wat houdt dit in?

  • Goed nieuws! De aangiften van uw bewakingscamera's zullen voortaan gratis zijn;
  • Wilt u een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Geen probleem! U moet uw systeem aangeven op de nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
  • U had uw bewakingscamera's reeds aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om uw gegevens bij te werken, moet u uw camera's eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie. Er werd een overgangsperiode van twee jaar voorzien om u de tijd te geven dit te doen; u heeft dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
  • U moet erop toezien dat uw aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.
  • Zoals voorzien is door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet u eveneens de verplichting op om een register van uw beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit(de vroegere CBPL) om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat als dusdanig niet betekent dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming).

Nieuwe aangifte: wat heeft u nodig?

De aangiften van bewakingscamera's moeten elektronisch worden ingediend (zoals onder het vroegere systeem) via de volgende link: www.aangiftecamera.be.

Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie (zoals wanneer u uw belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen).  Indien u een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Meldingsplicht camerabewaking aan de gefilmde personen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen :

Niet-besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)

Besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in :

  • Publiek toegankelijk : bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. : winkel,…)
  • Publiek ontoegankelijk : uitsluitend besteld voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …)

Welk formaat op welke plaats?

Plaats Voorbeelden Formaat / Materiaal
Niet-besloten plaats  Openbare weg  Plaat 400x600 mm

 Belosten plaats
Publiek toegankelijk
Niet afgebakend door 
onroerend bouwwerk

Oprit Parking 

Plaat 400x600 mm 

Besloten plaats 
Wel afgebakend door
onroerend bouwwerk
Toegangsdeur winkel 

Plaat 200x300 mm 
Sticker 200x300 mm

Besloten plaats
Niet publiek toegankelijk

Privéwoning
Magazijn van uw winkel
Personeelsingang

Sticker 100x150 mm 

 Waar moet ik een pictogram hangen?

Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
Dit wil zeggen : aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.

Waar kan ik deze pictogrammen bestellen?

U kan deze pictogrammen bestellen bij ons (vraag uw bestelbon via contact)

Contact

Evenbroekveld 9

9420 Erpe-Mere

Tel: 053/41.71.72

Fax: 053/41.71.74

Mail: info@cobra-technology.be

Wettelijke Info

IBZ-erkenning:
20 1455 03

Certifiëring:
INCERT B - 1655/a

Ondernemingsnummer:
BE0877.775.566