Logo Header Logo Header

Inbraakbeveiliging

licht huis

Een inbraak, absoluut een van de grootste nachtmerries. Bijna dagelijks worden de kranten er mee gevuld en toch zijn ze niet zo moeilijk te voorkomen. Cobra helpt u daar graag mee!

Ontdek alles over onze inbraakbeveiliging!

Branddetectie

quebec-fire 5

De gevolgen van een brand zijn vaak niet te overzien. Helaas is het niet mogelijk de kans op brand geheel uit te sluiten. Vroegtijdige detectie van is essentieel om de schade te beperken en mensenlevens te redden.

Ontdek alles over onze brandbeveiliging!

Camerabewaking

cctvcamera

Camerabewaking is de dag van vandaag een onmisbaar, zowel bij u thuis als in uw bedrijf. Met onze camerabewaking worden uw kostbare bezittingen steeds in het oog gehouden.

Ontdek alles over onze camerabewaking!

Privacy Policy

Hieronder vindt U meer informatie over het privacybeleid dat wij hanteren en van toepassing is op deze website.

Persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat Cobra Technology uw om persoonlijke gegevens -zoals uw naam, e-mail adres, bedrijsnaam, telefoonnummer, ...- wanneer u contact met ons opneemt of een online offerteaanvraag indient. Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze website technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites. Cobra Technology zal geen persoonlijke gegevens van derden aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Cobra Technology.

Juistheid van verzamelde gegevens

Cobra Technology kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze website in het bezit van Cobra Technology zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat Cobra Technology van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waaraan Cobra Technology u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die cookies worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze website, stellen Cobra Technology in staat deze website te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze website. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Wijzigingen aan deze website

Cobra Technology kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de website wijzigen of opheffen of de inhoud van de website wijzigen.

Disclaimer

Cobra Technology besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Cobra Technology aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Cobra Technology aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Cobra Technology heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website en na duidelijke bronvermelding.

Contact

Evenbroekveld 9

9420 Erpe-Mere

Tel: 053/41.71.72

Fax: 053/41.71.74

Mail: info@cobra-technology.be

Wettelijke Info

IBZ-erkenning:
20 1455 03

Certifiëring:
INCERT B - 1655/a

Ondernemingsnummer:
BE0877.775.566